זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת עקב

זמני כניסת שבת ויציאת שבת באלעד כולל זמן שקיעה וזמן ר"ת.

כניסת שבת

19:05

שקיעה

19:35

צאת שבת

20:13

צאת שבת ר”ת

20:46

מרחבי האתר
דילוג לתוכן