זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת עקב

זמני כניסת שבת ויציאת שבת באלעד כולל זמן שקיעה וזמן ר"ת.

זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת תולדות

זמני כניסת שבת ויציאת שבת בית שמש כולל זמן שקיעה וזמן ר"ת.

דילוג לתוכן