השופט דורש תשובות לעתירה על אי פרסום ההסכמים הקואליציוניים

שופט בית המשפט העליון נועם סולברג, היושב בראש וועדת הבחירות המרכזית, הורה לעירייה, לשס, לסגני ראש העיר ולמזכיר העירייה, להשיב בתוך שבועיים לעתירה שהוגשה נגדם למתן צו מניעה לביצוע עבירה באי פרסום כל ההסכמים הקואליציוניים שיש.

שופט בית המשפט העליון נועם סולברג, היושב בראש וועדת הבחירות המרכזית, הורה לעירייה, לשס, לסגני ראש העיר ולמזכיר העירייה, להשיב בתוך שבועיים לעתירה שהוגשה נגדם למתן צו מניעה לביצוע עבירה באי פרסום כל ההסכמים הקואליציוניים שיש.

בעתירה שהוגשה על ידי עמותת ‘שקופית’ באמצעות עו”ד בן ציון שוורץ, נכתב כי שקיפות המידע לציבור הוא אבן יסוד בפעילות העותרת, העותרת רואה בכך ערך חשוב וציבורי ואף פעלה בעבר לחשיפת הסכמים פוליטיים כדי שיפורסמו לציבור כדין.

לדבריה בדלוב וברקוביץ תמכו במועמדותו של בוטבול לראשות העיר לאחר שחתמו עימו הסכמים, ובהמשך הם גם מונו כסגנים והואצלו להם סמכויות שונות בניהול העיר. לטענת העותרת, למרות שנחתמו הסכמים קואליציוניים לפני ואחרי הבחירות, ההסכמים לא פורסמו כנדרש. “לא זו בלבד, לאחר פניית העותרת ודרישתה לפרסם את ההסכמים באתר העירייה, גורם כלשהו אצל המשיבה מחק את העמוד הכולל מידע על הבחירות מאתר העירייה ובתוכם הסכם קואליציוני של סיעת תושבים שווים שכן פורסם”.

“החובה לפרסום הסכמים פוליטיים קבועה בחוק הרשויות המקומיות, הוראה זו חלה על הסכמים בין חברי מועצה ובין סיעות, הן על הסכמים שנחתמו בקשר לבחירת ראש רשות, הן על הסכמים למינוי סגנים, והן על צירוף חברי מועצה אחרי כינון המועצה”.

עוד נכתב בעתירה שהגיעה לאתר 280, כי ההסכמים שנחתמו בין בוטבול ושס לבין בדלוב, ברקוביץ ומזרחי, היו אמורים להתפרסם בתוך שלושה ימים מיום החתימה, אולם הם לא נמסרו למזכירות המועצה ככל הידוע לעותרת.

בהמשך העתירה נכתב כי בידיה של העותרת תיעודים והוכחות כי אכן נחתמו הסכמים שלא פורסמו כדין. כמו כן לקראת סיומה של העתירה הציגה העותרת טענה ולפיה ההסכם שכן פורסם באתר העירייה נמחק, אולם שאריותיו הטכניים נותרו והדברים מובאים כמיצג בעתירה, כאשר הטענה היא שהדבר חמור שכן  “מנסים להסתיר הסכמים ומידע שכבר פורסם לציבור”.

כאמור, בעקבות העתיר ההורה יו”ר וועדת הבחירות שופט העליון סולברג להשיב בתוך שבועיים על העתירה.

מרחבי האתר
דילוג לתוכן