דרישה לביטול חתונת ויז’ניץ מרכז המתוכננת לשבוע הבא במתנ”ס

עו"ד ועקנין פנה בשמו של חבר המועצה חלה בדרישה לבטל את קיום אירוע החתונה של ויז'ניץ מרכז במתנ"ס, המתוכנן לשבוע הבא. הערב הנושא יעלה בישיבת המועצה.

עו”ד יחיאל ועקנין פנה בשמו של חבר מועצת העיר איציק חלה, לראש העיר בוטבול ולסגנו בדלוב, בעקבות כוונה לקיים את חתונת ויז’ניץ מרכז במתנס. במכתב ששלח לשניים תחת הכותרת :”מיצוי הליכים -אירוע חתונה פרטי במבנה ציבורי בניגוד לתב”ע וללא רישיון עסק תוך הקמת רעש והפרעה לחיי התושבים”.

במכתבו כותב כי: חבר מועצת העיר יצחק חלה ותושבים המתגוררים באזור המתנ”ס מילאו את ידי לפנות אליכם בנושא. מרשי קיבל זימון לישיבת מועצה (זו שתתקיים הערב – שני) ובה יעלה להצבעה אישור קיום “לילה לבן” באלעד. מבדיקה שערך מרשי עולה כי הלילה הלבן המתוכנן הוא לא פחות ולא יותר אירוע חתונה פרטי המתוכן להתקיים במתנ”ס הציבורי שברחוב רבי חייא באלעד.

קיומו של לילה לבן זה היא הפרעה קשה לחיי התושבים, רעש עד הבוקר באמצעות רמקולים ואלפי משתתפים שיחסמו את השכונה הקטנה.

מתשובה לשאילתה שהגשתי למנכ”ל העירייה מר שי נתן עולה כי בכוונת העירייה לקיים השנה שני “לילות לבנים”, האחד חתונה בשבוע הבא, והשני ערב שירה “קומזיץ” שיתקיים בפארק בסיום ימי בין הזמנים.

במכתבו כותב עו”ד ועקנין: “לידיעתכם, לא ניתן לאשר קיומו של יותר מלילה לבן אחד בשנה, זאת בהתאם לחוק עזר של אלעד”. “משמעות אישור החתונה כלילה לבן היא שאירוע הקומזיץ השנתי בו משתתפים אלפי בחורי ישיבות יבוטל”.

“זאת ועוד, קיום אירוע חתונה פרטי במתנ”ס הציבורי הנשלט באופן מלא על ידי העירייה, אינו אפשרי ומנוגד להוראות התב”ע החלות על השטח. יתרה מכך, למתנ”ס אין רישיון עסק לעריכת חתונות פרטיות. לאור האמור, קיום אירוע חתונה פרטי באולם המתנ”ס העירוני הוא פעולה בלתי חוקית, המנוגדת להוראות חוק העזר, מנוגדת לתוכנית בניין העיר ולשימושים המותרים במבנה המתנ”ס ותהווה הלכה למעשה קיום אירוע במבנה עירוני ללא רישיון עסק.

“לא זו אף זו, קיום אירוע החתונה הפרטי תוך הקמת רעש והפרעה לשכנים עד לשעות הקטנות של הלילה יהווה עבירה על הוראות החוק למניעת מפגעים.

בסיום מכתבו כותב עו”ד ועקנין: “הנכם נדרשים להודיע לי לאלתר, ולא יאוחר מ-12 שעות ממועד מכתבי זה על הסרת הצעת ההחלטה מסדר היום של ישיבת מועצת העיר המתוכננת  וכי עיריית אלעד או מי מטעמה לא יאשרו קיום אירועי חתונות ו/או אירועים פרטיים באולם המתנ”ס”. “ככל שתבחרו שלא לפעול כאמור, יאלצו מרשיי לפנות בעתירה דחופה למתן צו מניעה שאוסר על קיום ההצבעה ו/או על קיום אירוע החתונה הפרטי במתנ”ס.

מרחבי האתר
דילוג לתוכן