בי”ד של הרב קרליץ בדרישה לבוררות בין אגו”י ושלומי אמונים

ביה"ד של הרב ניסים קרליץ זצ"ל, הוציא מכתב לסיעת ׳שלומי אמונים׳ וסיעת ויז׳ניץ, שעליהם לדון על כל המחלוקות ביניהם בהקדם בדרך בוררות.

ביה”ד של הרב ניסים קרליץ זצ”ל, הוציא מכתב לסיעת ׳שלומי אמונים׳ וסיעת ויז׳ניץ, שעליהם לדון על כל המחלוקות ביניהם בהקדם בדרך זבל״א (זה בוחר לו אחד, וזה בורר לו אחד) ועל כל צד מהצדדים להודיע לבית הדין עד יום שני הקרוב מי הבורר מצידו.

במכתב הקצר מטעם בית הדין שעליו חתומים הדיינים הגר”י סילמן, הגר”ש רוזנברג והגר”י פרבשטיין, נכתב כי מכתב זה הוא בהמשך להבהרה מאור ליום שני יב באייר, ולכן דעתנו שעל הצדדים לדון בהקדם על כל המחלוקות.

 

מרחבי האתר
דילוג לתוכן